Какво представляват дребните парични заеми

tinypaydayloanbackgroud

Tiny Cash Loans е доставчик, който ви позволява да кандидатствате за свързване на няколко кредитора наведнъж с едно просто приложение. Вместо да ви заема директно парите, Tiny Cash Loans използва вашата информация, за да ви намери подходящ заем в мрежата си от краткосрочни кредитори.

Какви са предимствата на малките парични заеми?

  • Бързо и лесно приложение. Приложението отнема само няколко минути, което изисква основна информация.
  • Много кредитори с едно приложение. Не се притеснявайте за попълване на заявление след кандидатстване. дребни парични заеми имат цяла мрежа от кредитори, с която те потенциално могат да се свържат.
  • Вземете парите си бързо. Ако сте приети за краткосрочен заем и го приемете, можете да получите средствата, внесени във вашата сметка само за един работен ден.
  • До 1,000 долара за заеми с изплащане, до 2,500 XNUMX долара за вноски на вноски. Не ви се начислява нищо, за да използвате малки парични заеми, за да намерите потенциални краткосрочни заеми.

Информация за заемите:

Не всички кредитори могат да предоставят заем до 2,500 XNUMX долара. Максималната сума, която можете да заемете от всеки кредитор, се определя от кредитора въз основа на неговите собствени политики, които могат да варират, и на вашата кредитоспособност. Времето за получаване на постъпленията от заем варира между кредиторите и при някои обстоятелства може да се изисква факс на материали за кандидатстване и други документи. Предаването на вашата информация онлайн не гарантира, че ще бъдете одобрени за заем.

Всеки заемодател има свои собствени условия и политика за подновяване, които могат да се различават от заемодателя до заемодателя. Трябва да прегледате условията на кредитора си и политиката за подновяване, преди да подпишете договора за заем. Късното плащане на заеми може да доведе до допълнителни такси или дейности по събиране, или и двете.

Използвайки този уебсайт или услуги, вие представяте и гарантирате, че сте навършили 18 години, че сте местен жител на Съединените щати и че не сте резидент на държава, в която заемът, за който кандидатствате, е незаконен.

Може да имате въпроси относно заема си за плащане

  1. Какво е личен заем и за какво мога да го използвам?

Хората получават лични заеми за помощ при ремонти в дома, неочаквани разходи, празнично пазаруване, сметки и други. Такъв заем от един от нашите кредитори може да ви помогне да получите необходимите пари! След като попълните нашия формуляр онлайн, ако бъде одобрен, можете да получите пари в брой толкова бързо, колкото следващия работен ден.

  1. Колко бързо мога да получа парите?

Докато одобрението с кредитор може да бъде бързо, обикновено до минути, най-вероятно ще получите парите си само толкова бързо, колкото следващия работен ден. Помислете за процеса като за депозиране на чек в банковата си сметка, обикновено трябва да изчакате поне 1 работен ден, преди чекът да се изчисти и парите да са на разположение, за да ги използвате от вашата сметка.

  1. Как защитавате моята поверителност и личната ми информация?

Предавайки вашите лични данни до нашата кредиторска мрежа, ние гарантираме най-високата безопасност на вашите лични данни. Използвайки SSL криптиране, вашите лични данни се кодират по пътя към нашите сървъри и се дешифрират, след като стигнат до Tiny Cash Loans.

  1. Има ли такси?

Tiny Cash Loans не начислява на потребителите никакви такси и няма такса за предоставяне на вашата информация онлайн. Ако успеем да ви свържем с предложение за заем от кредитор, кредиторът ви ще ви представи точните такси и лихвения процент по вашия заем преди приемането на заема. Tiny Cash Loans не е кредитор и не може да предвиди точните такси и лихви от представената ви опция за заем. Вие нямате задължение да приемате условията, представени ви от заемодателя.

  1. Представителен ГПР

Tiny Cash Loans не е кредитор и не предоставя лични заеми, но насочва потребителите към кредиторите, които могат да предоставят такива заеми. Малките парични заеми не могат да ви предоставят точна ГПР (годишна процентна ставка), която ще бъдете таксувани, ако бъдете одобрени за заем. ГПР варират според информацията, предоставена от вас в заявката за заем и от вашия кредитор. Ще ви бъдат предоставени APR, такси за заем и други условия от вашия кредитор, ако ние сме в състояние да ви свържем с кредитор и вие бъдете пренасочени към вашия договор за заем в процеса на искане за заем. Tiny Кеш Кредит няма контрол или познаване на детайлите по заема между вас и вашия кредитор. Ако ви бъде представена оферта за заем, ще имате възможност да прегледате условията на заема, които можете да одобрите или откажете.

опровержение

Личният заем е средносрочен заем с фиксирана лихва, който се погасява при равни месечни плащания и обикновено е ограничен до 24 месеца. Офертите за заем и допустимостта зависят от вашия индивидуален кредитен профил. Нашите кредитори могат да ви помогнат да получите до 2,500 долара в зависимост от кредитора, състоянието ви и финансовото ви състояние.

Собственикът и операторът на tinycashloans.com не е кредитор и не участва в вземането на кредитни решения, свързани с отпускането на кредити или вземането на оферти за заем. Вместо това уебсайтът е създаден само за съвместима услуга, която дава възможност на потребителите да контактуват с кредиторите и трети страни. Уебсайтът не начислява никакви такси за своята услуга, нито задължава никой потребител да инициира контакт с някой от кредиторите или трети страни или да приема заемни продукти или услуги, предлагани от кредиторите. Всички данни относно продуктите за лични заеми и индустрията са представени на уебсайта само за информация. tinycashloans.com не подкрепя нито един конкретен заемодател, нито представлява или е отговорен за действията или бездействието на кредиторите. tinycashloans.com не събира, съхранява или има достъп до информацията относно таксите и таксите, свързани с контактните кредитори и / или каквито и да било продукти за заем. Онлайн личните заеми не са налични във всички щати. Не всички кредитори в мрежата могат да предоставят заемите до 3,000 долара. tinycashloans.com не може да гарантира, че потребителят на уебсайта ще бъде избран от който и да е кредитор или за който и да е продукт на заем, ще бъде съчетан с кредитор или ако е съвпаднал, ще получи лична оферта за заем при условията, поискани в онлайн формата. Кредиторите може да се наложи да извършат проверка на кредита чрез един или повече кредитни бюра, включително, но не само, основни кредитни бюра, за да определят кредитната надеждност и обхвата на предлаганите кредитни продукти. Кредиторите в мрежата може да се наложи да извършат допълнителни проверки, включително, но не само, социален осигурителен номер, номер на шофьорска книжка, национална лична карта или други документи за самоличност. Условията и обхватът на кредитните продукти варират от заемодателя до заемодателя и могат да зависят от множество фактори, включително, но не само, състоянието на пребиваване и кредитното състояние на кандидата, както и условията, определени от всеки кредитор поотделно.

Представител на APR

ГПР (годишна процентна ставка) е лихвеният процент, изчислен за годишния срок. Тъй като tinycashloans.com не е кредитор и няма информация относно условията и други подробности за личните продукти за заем, предлагани от кредиторите поотделно, tinycashloans.com не може да предостави точния ГПР, начислен за всеки заем, предлаган от кредиторите. ГПР значително варират от заемодател до заем, от държава до държава и зависят от множество фактори, включително, но не само, кредитното състояние на заявителя. Кредиторите могат да прилагат допълнителни такси, свързани с предложението за заем, включително, но не само, такси за генериране, закъсняло плащане, такси за неустойки и неустойки, както и нефинансови действия, като отчитане на закъснели плащания и събиране на дългове. , Тези финансови и нефинансови действия нямат нищо общо с tinycashloans.com, а tinycashloans.com няма информация, която да възвърне каквито и да е действия, предприети от заемодателите. Всички финансови и нефинансови разходи и действия трябва да бъдат оповестени във всеки конкретен договор за заем по ясен и прозрачен начин. ГПР се изчислява като годишна такса и не е финансова такса за личен продукт на заем.

Последици от късно плащане

Силно се препоръчва да се свържете с кредитора, ако се очаква забавяне на плащането или се счита за възможно. В този случай могат да се предвидят такси за забавено плащане и такси. Федералните и държавни разпоредби се определят за случаите на забавяне на плащанията и могат да варират от конкретния случай. Всички подробности относно процедурите и разходите, свързани с забавено плащане, са оповестени в договор за заем и трябва да бъдат прегледани преди подписването на всеки свързан документ.

Последствия от неплащане

Финансови и нефинансови санкции могат да се предвидят в случаите на неплащане или пропуснато плащане. Такси и други финансови такси за забавено плащане се оповестяват в договор за заем. Допълнителни действия, свързани с неплащане, като подновявания, могат да се наложат при дадено съгласие. Условията за подновяване трябва да бъдат оповестени във всеки договор за заем поотделно. Могат да се прилагат допълнителни такси и такси, свързани с подновяването.

Могат да се извършват практики за събиране на дългове и други свързани с това процедури. Всички действия, свързани с тези практики, са адаптирани към разпоредбите на Закона за практики за събиране на дългове и други приложими федерални и щатски закони, за да се защитят потребителите от нелоялно кредитиране и отрицателен опит по заемане. По-голямата част от кредиторите не се отнасят до външни агенции за събиране и се опитват да събират дълга чрез вътрешни средства.

Неплащането и забавеното плащане могат да имат отрицателно въздействие върху кредитоспособността на кредитополучателите и да намалят кредитните им резултати, тъй като кредиторите могат да отчитат просрочие към кредитните бюра, включително, но не само, Equifax, Transunion и Experian. В този случай резултатите от неплащане и закъсняло плащане могат да бъдат записани и да останат в кредитни отчети за определения период от време.

СТАРИЯ МЪЖ БЕНЧ-мин
Payday USA Tiny Cash Payday заеми
tinypaydayloanbackgroud