X'inhu Self Miċ-Ċkejken

tinypaydayloanbackgroud

Tiny Cash Loans huwa fornitur li jippermettilek tapplika biex tikkonnettja selliefa multipli f'daqqa ma 'applikazzjoni waħda sempliċi. Minflok ma jislefek il-flus direttament, Tiny Cash Self juża l-informazzjoni tiegħek biex issib self xieraq fin-netwerk tagħha ta 'selliefa għal żmien qasir.

X'inhuma l-benefiċċji ta 'self ta' flus żgħar?

  • Applikazzjoni faċli u rapida. L-applikazzjoni tieħu ftit minuti biex titlesta, u teħtieġ informazzjoni bażika.
  • Ħafna selliefa b'applikazzjoni waħda. Tinkwetax dwar kif timla l-applikazzjoni wara l-applikazzjoni. Self żgħir bi flus kontanti għandu netwerk sħiħ ta ’selliefa li potenzjalment jista’ jgħaqqadek.
  • Ġib flusek malajr. Jekk int aċċettat għal self għal żmien qasir u taċċettah, tista 'tikseb il-fondi ddepożitati fil-kont tiegħek f'ġurnata ta' negozju waħda.
  • Sa $ 1,000 għal Self Payday, Sa $ 2,500 għal Self ta 'Ħlas. M'għandek tiċċarġja xejn li tuża Self ta 'flus żgħar biex issib self potenzjali għal żmien qasir.

Informazzjoni dwar is-self:

Mhux is-selliefa kollha jistgħu jipprovdu ammonti ta ’self sa $ 2,500. L-ammont massimu li tista 'tissellef minn kwalunkwe sellief hija ddeterminata minn min jislef ibbażat fuq il-politiki tiegħu stess, li jistgħu jvarjaw, u fuq l-affidabbiltà kreditizja tiegħek. Il-ħin biex tirċievi d-dħul tas-self ivarja minn dawk li jislef u f'ċerti ċirkostanzi jista 'jkun meħtieġ il-faks tal-materjali tal-applikazzjoni u dokumenti oħra. Il-preżentazzjoni ta 'l-informazzjoni tiegħek online ma tiggarantixxix li tkun approvat għal self.

Kull sellief għandu t-termini u l-kundizzjonijiet tiegħu u l-politika ta 'tiġdid, li jistgħu jvarjaw minn dak li jislef għal dak li jislef. Għandek tirrevedi t-termini tas-sellief u l-politika ta 'tiġdid qabel ma tiffirma l-ftehim ta' self. Ħlas tard ta 'self jista' jirriżulta f'miżati addizzjonali jew attivitajiet ta 'ġbir, jew it-tnejn.

Billi tuża din il-websajt jew is-servizzi, inti tirrapreżenta u tiggarantixxi li għandek mill-inqas 18-il sena, li inti residenti fl-Istati Uniti, u li m'intix resident ta 'l-ebda stat fejn is-self li qed tapplika huwa illegali.

Jista 'jkollok Mistoqsijiet Dwar Is-Self Payday tiegħek

  1. Għal xiex ikun self personali u għal xiex nista 'nużah?

In-nies jiksbu self personali biex jgħinu bi tiswijiet fid-dar, spejjeż mhux mistennija, xiri tal-vaganzi, kontijiet, u aktar. Self bħal dan minn wieħed mis-selliefa tagħna jista 'jgħinek tikseb il-flus li għandek bżonn! Ladarba timla l-formola tagħna fuq l-internet, jekk tkun approvata, tista 'tirċievi flus malajr daqs il-jum ta' negozju li jmiss.

  1. Kemm jista 'nġib il-flus malajr?

Filwaqt li l-approvazzjoni ma 'min jislef tista' tkun mgħaġġla, ġeneralment fi ftit minuti, x'aktarx tirċievi l-flus kontanti tiegħek biss malajr daqs il-jum ta 'negozju li jmiss. Aħseb fil-proċess bħala li tiddepożita ċekk fil-kont bankarju tiegħek, tipikament, trid tistenna mill-inqas ġurnata ta 'negozju 1 qabel ma l-kontroll jiċċara u l-flus huma disponibbli għalik biex tuża mill-kont tiegħek.

  1. Kif tipproteġi l-privatezza u l-informazzjoni personali tiegħi?

Fit-trażmissjoni tad-dejta personali tiegħek lin-netwerk tas-selliefa tagħna aħna niżguraw is-sigurtà tal-aqwa informazzjoni personali tiegħek. Meta tuża encryption SSL id-dejta personali tiegħek hija mferrxa fir-rotta għas-servers tagħna, u tiġi deċifrata ladarba tasal għal Tiny Cash Loans.

  1. Hemm xi miżati?

Is-Self biċ-Ċkejken ma jitlobx ħlas lill-konsumaturi u m'hemm l-ebda ħlas biex tissottometti l-informazzjoni tiegħek online. Jekk aħna kapaċi nikkonnettjawk ma 'formola ta' offerta ta 'self lil min jislef, is-sellief tiegħek jippreżentaw il-miżati eżatti u r-rata ta' imgħax tas-self tiegħek qabel l-aċċettazzjoni tas-self. Tiny Cash Loans m'huwiex dak li jislef u ma jistax ibassar il-ħlasijiet u l-interessi eżatti ta 'l-għażla tas-self ippreżentata lilek. Inti taħt l-ebda obbligu li taċċetta t-termini ppreżentati lilek mill-sellief.

  1. Rappreżentant tal-APR

Tiny Cash Loans mhuwiex sellief u ma jipprovdix self personali iżda jirreferi lill-konsumaturi għal dawk li jsellfu li jistgħu jipprovdu tali self. Tiny Cash Loans ma tistax tfornik APR eżatta (Rata Perċentwali Annwali) li inti tkun inkarigata jekk tkun approvat għal self. L-APRs ivarjaw skont l-informazzjoni fornuta minnek fit-talba tas-self u l-mutwant tiegħek. Inti ser tingħata l-APR, ħlasijiet ta 'self, u termini oħra mill-sellief tiegħek jekk aħna kapaċi nikkonnettjawk ma' min jislef u jekk ikollok direzzjoni mill-ġdid għall-ftehim tas-self tiegħek fil-proċess tat-talba tas-self. Tiny Cash Loans m'għandha l-ebda kontroll jew għarfien tad-dettalji tas-self bejnek u min jislef tiegħek. Jekk tiġi ppreżentat b'offerta ta 'self, ser ikollok l-għażla li tirrevedi t-termini tas-self, li tista' tapprova jew tirrifjuta.

Ċaħda ta 'responsabbiltà

Self personali huwa self ta 'terminu medju b'rata fissa ta' imgħax li jitħallas lura f'pagamenti ta 'kull xahar ugwali u ġeneralment ikun limitat għal 24 xahar. Offerti ta 'self u eliġibilità jiddependu fuq il-profil ta' kreditu individwali tiegħek. Is-selliefa tagħna jistgħu jgħinuk tikseb kemm $ 2,500 skont is-sellief, l-istat tiegħek u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħek.

Is-sid u l-operatur ta 'tinycashloans.com mhuwiex sellief u mhuwiex involut fit-teħid ta' deċiżjonijiet ta 'kreditu marbuta mas-self jew fit-teħid ta' offerti ta 'self. Minflok, il-websajt hija mfassla biss għal servizz ta 'tqabbil, li jippermetti lill-utenti jagħmlu kuntatt mas-selliefa u ma' partijiet terzi. Il-websajt ma titlob l-ebda ħlas għas-servizz tagħha, u lanqas ma tobbliga lil kwalunkwe utent li jibda l-kuntatt ma 'xi wieħed mis-selliefa jew partijiet terzi jew jaċċetta kwalunkwe prodott ta' self jew servizz offrut mis-selliefa. Id-dejta kollha dwar prodotti ta 'self personali u l-industrija hija ppreżentata fuq il-websajt għal skopijiet ta' informazzjoni biss. tinycashloans.com ma japprovax lil xi sellief partikolari, u lanqas ma jirrappreżenta jew huwa responsabbli għall-azzjonijiet jew in-nuqqas ta 'azzjoni tal-selliefa. tinycashloans.com ma jiġborx, jaħżen jew ikollu aċċess għall-informazzjoni rigward it-tariffi u l-imposti assoċjati mas-selliefa li jikkuntattjaw u / jew ma 'xi prodotti ta' self. Self personali online mhumiex disponibbli fl-istati kollha. Mhux is-selliefa kollha fin-netwerk jistgħu jipprovdu s-self sa $ 3,000. tinycashloans.com ma jistax jiggarantixxi li l-utent tal-websajt jintgħażel minn kull sellief jew għal kwalunkwe prodott ta 'self, se jkun imqabbel ma' min jislef, jew jekk ikun imqabbel, jirċievi offerta ta 'self personali skont it-termini mitluba fil-formola online. Is-selliefa jista 'jkollhom bżonn jagħmlu verifika tal-kreditu permezz ta' uffiċċju ta 'kreditu wieħed jew aktar, inklużi iżda mhux limitati għal uffiċċji ta' kreditu ewlenin sabiex jiddeterminaw l-affidabbiltà tal-kreditu u l-ambiti tal-prodotti ta 'kreditu li joffru. Is-selliefa fin-netwerk jista 'jkollhom bżonn iwettqu verifiki addizzjonali, inklużi iżda mhux limitati għal numru tas-sigurtà soċjali, numru tal-liċenzja tas-sewwieq, identifikazzjoni nazzjonali jew dokumenti oħra ta' identifikazzjoni. It-termini u l-ambiti tal-prodotti tas-self ivarjaw minn min jislef għal min jislef u jistgħu jiddependu fuq bosta fatturi, inklużi iżda mhux limitati għall-istat ta ’residenza u l-qagħda ta’ kreditu tal-applikant, kif ukoll it-termini stabbiliti minn kull sellief b’mod individwali.

Rappreżentant tal-APR

L-APR (Rata Perċentwali Annwali) hija r-rata tas-self ikkalkulata għat-terminu annwali. Peress li tinycashloans.com mhuwiex sellief u m'għandux informazzjoni rigward it-termini u d-dettalji l-oħra tal-prodotti ta 'self personali offruti minn selliefa individwalment, tinycashloans.com ma jistax jipprovdi l-APR eżatt mitlub għal kwalunkwe prodott ta' self offrut mis-selliefa. L-APRs ivarjaw ħafna minn min jislef għal min jislef, minn stat għal ieħor u jiddependu fuq bosta fatturi, inklużi iżda mhux limitati għall-kreditu tal-applikant. Ħlasijiet addizzjonali assoċjati ma 'l-offerta ta' self, inklużi iżda mhux limitati għal drittijiet ta 'oriġini, ħlas tard, ħlasijiet u penalitajiet ta' nuqqas ta 'ħlas, kif ukoll azzjonijiet mhux finanzjarji, bħalma huma r-rappurtar ta' ħlas tard u azzjonijiet ta 'ġbir ta' dejn, jistgħu jiġu applikati mis-selliefa . Dawn l-azzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji m'għandhom x'taqsmu xejn ma 'tinycashloans.com, u tinycashloans.com m'għandha l-ebda informazzjoni li tirkupra kwalunkwe azzjoni li tista' tittieħed mis-selliefa. L-imposti u l-azzjonijiet finanzjarji u mhux finanzjarji kollha għandhom jiġu żvelati fi kwalunkwe ftehim ta 'self partikolari b'mod ċar u trasparenti. L-APR huwa kkalkulat bħala l-imposta annwali u mhuwiex ħlas finanzjarju għal prodott ta ’self personali.

Implikazzjonijiet ta 'Ħlas Tard

Huwa rrakkomandat ħafna li tikkuntattja lil min jislef jekk il-ħlas tard huwa mistenni jew meqjus possibbli. F'dan il-każ, ħlasijiet u ħlasijiet tard jistgħu jkunu implikati. Ir-regolamenti federali u statali huma ddeterminati għall-każijiet ta 'ħlas tard u jistgħu jvarjaw minn każ għal ieħor. Id-dettalji kollha dwar il-proċeduri u l-ispejjeż marbuta mal-ħlas tard huma żvelati fi ftehim ta ’self u għandhom jiġu riveduti qabel l-iffirmar ta’ kwalunkwe dokument relatat.

Implikazzjonijiet ta 'nuqqas ta' pagament

Pieni finanzjarji u mhux finanzjarji jistgħu jkunu implikati f'każijiet ta 'nuqqas ta' ħlas jew ħlas mitluf. Drittijiet u ħlasijiet finanzjarji oħra għal ħlas tard għandhom jiġu żvelati fi ftehim ta 'self. Azzjonijiet addizzjonali relatati man-nuqqas ta 'ħlas, bħal tiġdid, jistgħu jkunu implikati fuq il-kunsens. It-termini tat-tiġdid għandhom jiġu żvelati f'kull ftehim ta 'self individwalment. Jistgħu jiġu applikati ħlasijiet u piżijiet addizzjonali marbuta mat-tiġdid.

Prassi tal-ġbir tad-dejn u proċeduri oħra relatati jistgħu jitwettqu. L-azzjonijiet kollha relatati ma 'dawn il-prattiki huma aġġustati għar-regolamenti tal-Att dwar il-Ġbir tad-Dejn Ġust u liġijiet federali u statali oħra applikabbli sabiex jipproteġu lill-konsumaturi minn self inġust u esperjenza negattiva ta' self. Il-biċċa l-kbira tas-selliefa ma jirreferux għal aġenziji ta ’ġbir barra u jippruvaw jiġbru d-dejn permezz ta’ mezzi interni.

In-nuqqas ta 'ħlas u l-ħlas tard jista' jkollhom impatt negattiv fuq il-livell ta 'kreditu ta' min jissellef u jnaqqsu l-punteġġi ta 'kreditu tagħhom, billi s-selliefa jistgħu jirrappurtaw delinkwenza lill-uffiċċji ta' kreditu, inklużi iżda mhux limitati għal Equifax, Transunion u Experian. F'dan il-każ ir-riżultati tan-nuqqas ta 'ħlas u l-ħlas tard jistgħu jiġu rreġistrati u jibqgħu fir-rapporti tal-kreditu għall-ammont ta' żmien stabbilit.

OLD MAN BENCH-min
Payday USA Tiny Cash Payday Self
tinypaydayloanbackgroud