Čo je to malý úver?

tinypaydayloanbackgroud

Tiny Cash Loans je poskytovateľ, ktorý vám umožňuje požiadať o pripojenie viacerých veriteľov naraz pomocou jednej jednoduchej aplikácie. Namiesto priameho zapožičania peňazí spoločnosť Tiny Cash Loans použije vaše informácie na nájdenie vhodného úveru v sieti krátkodobých veriteľov.

Aké sú výhody malých hotovostných pôžičiek?

  • Rýchla a ľahká aplikácia. Dokončenie aplikácie trvá iba pár minút a vyžaduje základné informácie.
  • Mnoho veriteľov s jednou aplikáciou. Nerobte si starosti s vyplnením žiadosti po aplikácii. drobné peniaze Úvery majú celú sieť veriteľov, s ktorou vás môžu potenciálne spojiť.
  • Získajte svoje peniaze rýchlo. Ak prijmete krátkodobú pôžičku a prijmete ju, prostriedky, ktoré ste vložili na svoj účet, by ste mohli získať už za jeden pracovný deň.
  • Až 1,000 2,500 dolárov na pôžičky na výplatu, až XNUMX XNUMX USD na splátky. Za nájdenie potenciálnych krátkodobých pôžičiek vám nič neúčtujeme.

Informácie o pôžičkách:

Nie všetci veritelia môžu poskytnúť pôžičky až do výšky 2,500 XNUMX dolárov. Maximálnu sumu, ktorú si môžete požičať od ktoréhokoľvek veriteľa, určuje veriteľ na základe svojich vlastných politík, ktoré sa môžu líšiť, a podľa vašej úverovej bonity. Čas na získanie výnosu z pôžičky sa medzi veriteľmi líši a za určitých okolností môže byť potrebné faxovanie žiadostí a iných dokumentov. Odoslanie informácií online nezaručuje, že vám bude poskytnutá pôžička.

Každý veriteľ má svoje vlastné podmienky a politiku obnovy, ktoré sa môžu líšiť od veriteľa k veriteľovi. Pred podpísaním zmluvy o pôžičke by ste si mali prečítať podmienky a zásady obnovenia veriteľa. Neskoré splácanie pôžičiek môže mať za následok ďalšie poplatky alebo činnosti spojené s inkasom alebo oboje.

Používaním tejto webovej stránky alebo služieb prehlasujete a zaručujete, že máte najmenej 18 rokov, že máte bydlisko v Spojených štátoch a že nie ste rezidentom žiadneho štátu, v ktorom je požadovaná pôžička nezákonná.

Možno máte otázky týkajúce sa vášho výplatného dňa

  1. Čo je to osobná pôžička a na čo ju môžem použiť?

Ľudia dostávajú osobné pôžičky na pomoc s domácimi opravami, neočakávanými výdavkami, dovolenkovým nákupom, faktúrami a ďalšími. Takáto pôžička od jedného z našich veriteľov vám môže pomôcť získať peniaze, ktoré potrebujete! Po vyplnení nášho formulára online, ak bude schválený, môžete získať hotovosť tak rýchlo ako nasledujúci pracovný deň.

  1. Ako rýchlo môžem získať peniaze?

Aj keď schválenie s veriteľom môže byť rýchle, zvyčajne v priebehu niekoľkých minút, pravdepodobne dostanete hotovosť iba tak rýchlo ako nasledujúci pracovný deň. Tento proces považujte za vklad šeku na svoj bankový účet. Obvykle musíte počkať najmenej 1 pracovný deň, kým sa šek nevymaže a peniaze, ktoré máte k dispozícii na použitie na vašom účte.

  1. Ako chránite moje súkromie a osobné informácie?

Pri prenose vašich osobných údajov do našej veriteľskej siete zabezpečujeme najvyššiu bezpečnosť vašich osobných údajov. Pomocou šifrovania SSL sa vaše osobné údaje zašifrujú na cestu k našim serverom a po prijatí na drobné hotovostné pôžičky sa dešifrujú.

  1. Existujú nejaké poplatky?

Drobné hotovostné pôžičky neúčtujú spotrebiteľom žiadne poplatky a za odoslanie informácií online nie je žiadny poplatok. Ak vás dokážeme spojiť s ponukou pôžičky od veriteľa, váš veriteľ vám pred prijatím úveru predloží presné poplatky a úrokovú sadzbu vašej pôžičky. Tiny Cash Loans nie je poskytovateľom pôžičky a nedokáže predpovedať presné poplatky a úroky z možnosti pôžičky, ktorá sa vám ponúka. Nie ste povinní akceptovať podmienky predložené veriteľom.

  1. Zástupca APR

Drobné hotovostné pôžičky nie sú veriteľom a neposkytujú osobné pôžičky, ale odkazujú spotrebiteľov na veriteľov, ktorí môžu takéto pôžičky poskytovať. Drobné hotovostné pôžičky vám nedokážu poskytnúť presnú ročnú percentuálnu mieru nákladov (APR), ktorá vám bude účtovaná, ak budete mať pôžičku. RPMN sa líšia podľa informácií, ktoré ste uviedli vo svojej žiadosti o pôžičku a od vášho veriteľa. Veriteľ vám poskytne RPMN, poplatky za pôžičku a ďalšie podmienky, ak vás dokážeme spojiť s veriteľom a v procese žiadosti o úver vás presmerujú na vašu zmluvu o pôžičke. Drobné hotovostné pôžičky nemajú kontrolu ani znalosti o podrobnostiach o pôžičke medzi vami a vašim veriteľom. Ak dostanete ponuku na pôžičku, budete mať možnosť skontrolovať podmienky úveru, ktoré môžete schváliť alebo odmietnuť.

dementi

Osobná pôžička je strednodobá pôžička s pevnou úrokovou sadzbou, ktorá sa spláca v rovnakých mesačných splátkach a zvyčajne je obmedzená na 24 mesiacov. Ponuka pôžičiek a oprávnenosť závisí od vášho individuálneho úverového profilu. Naši veritelia vám môžu pomôcť získať až 2,500 XNUMX dolárov v závislosti od veriteľa, vášho štátu a vašej finančnej situácie.

Majiteľ a prevádzkovateľ stránky tinycashloans.com nie je poskytovateľom pôžičiek a nezúčastňuje sa na rozhodovaní o úveroch spojených s poskytovaním pôžičiek alebo poskytovaním pôžičiek. Namiesto toho je webová stránka navrhnutá iba pre porovnávaciu službu, ktorá používateľom umožňuje kontakt s veriteľmi a tretími stranami. Táto webová stránka neúčtuje žiadne poplatky za svoju službu, ani nezaväzuje žiadneho používateľa, aby nadviazal kontakt s ktorýmkoľvek z veriteľov alebo tretími stranami alebo prijal akýkoľvek úverový produkt alebo službu ponúkanú veriteľmi. Všetky údaje týkajúce sa produktov osobného úveru a odvetvia sú uvedené na webovej stránke iba na informačné účely. tinycashloans.com neschvaľuje žiadneho konkrétneho veriteľa ani nepredstavuje, ani nezodpovedá za činy alebo nečinnosť veriteľov. tinycashloans.com nezhromažďuje, neuchováva ani nemá prístup k informáciám o poplatkoch a platbách spojených s kontaktujúcimi poskytovateľmi pôžičiek a / alebo úverovými produktmi. Osobné pôžičky online nie sú dostupné vo všetkých štátoch. Nie všetci veritelia v sieti môžu poskytovať pôžičky až do výšky 3,000 XNUMX dolárov. tinycashloans.com nemôže zaručiť, že používateľa webovej stránky vyberie ktorýkoľvek z veriteľov alebo pre akýkoľvek úverový produkt, bude priradený k veriteľovi alebo, ak sa zhoduje, dostane ponuku osobného úveru za podmienok požadovaných v online formulári. Veritelia môžu potrebovať vykonať kontrolu úveru prostredníctvom jednej alebo viacerých úverových inštitúcií vrátane, ale nielen, hlavných úverových agentúr, aby sa stanovila úverová spoľahlivosť a rozsah úverových produktov, ktoré ponúkajú. Veritelia v sieti môžu potrebovať vykonať ďalšie overenia, okrem iného vrátane čísla sociálneho zabezpečenia, čísla vodičského preukazu, národného preukazu alebo iných identifikačných dokumentov. Podmienky a rozsah úverových produktov sa medzi jednotlivými veriteľmi líšia a môžu závisieť od mnohých faktorov vrátane, ale nielen, štátu pobytu a bonity žiadateľa, ako aj od podmienok, ktoré si každý veriteľ stanoví individuálne.

Zástupca APR

APR (Ročná percentuálna miera) je úroková sadzba vypočítaná pre ročné obdobie. Keďže doména tinycashloans.com nie je veriteľom a nemá žiadne informácie týkajúce sa podmienok a iných podrobností o produktoch osobného úveru ponúkaných individuálne poskytovateľmi pôžičiek, doména tinycashloans.com nemôže poskytnúť presnú RPMN účtovanú za akýkoľvek úverový produkt ponúkaný poskytovateľmi pôžičiek. Ročná percentuálna miera nákladov sa veľmi líši od poskytovateľa úveru k štátu, stav od štátu a závisí od mnohých faktorov vrátane, okrem iného, ​​úverovej bonity žiadateľa. Poskytovatelia úveru môžu účtovať ďalšie poplatky spojené s ponukou pôžičky vrátane, ale nielen, poplatkov za zriaďovanie, oneskorených platieb, neplatačných poplatkov a sankcií, ako aj nefinančných akcií, ako sú napríklad podávanie správ o oneskorených platbách a vymáhanie pohľadávok. , Tieto finančné a nefinančné akcie nemajú nič spoločné s doménou tinycashloans.com a doména tinycashloans.com nemá žiadne informácie o tom, že by veritelia mohli znovu podniknúť kroky. Všetky finančné a nefinančné poplatky a kroky sa musia zverejňovať v akejkoľvek konkrétnej zmluve o pôžičke jasným a transparentným spôsobom. RPMN sa počíta ako ročný poplatok a nejde o finančný poplatok za produkt osobnej pôžičky.

Dôsledky oneskorených platieb

Dôrazne sa odporúča kontaktovať veriteľa, ak sa očakáva alebo bude považovať za možné oneskorené zaplatenie. V takom prípade môžu byť zahrnuté poplatky a poplatky za oneskorené platby. Federálne a štátne predpisy sú určené pre prípady oneskorených platieb a môžu sa v jednotlivých prípadoch líšiť. Všetky podrobnosti týkajúce sa postupov a nákladov spojených s oneskorenou platbou sú zverejnené v zmluve o pôžičke a mali by sa skontrolovať pred podpísaním akéhokoľvek súvisiaceho dokumentu.

Dôsledky nezaplatenia

V prípade nezaplatenia alebo zmeškania platby môžu byť uložené finančné a nefinančné pokuty. Poplatky a iné finančné poplatky za oneskorenú platbu sa zverejňujú v zmluve o pôžičke. Po udelení súhlasu sa môžu predpokladať ďalšie akcie súvisiace s nezaplatením, napríklad obnovenie. Podmienky obnovenia sa uvedú v každej zmluve o pôžičke osobitne. Môžu sa účtovať dodatočné poplatky a poplatky spojené s obnovou.

Môžu sa vykonávať postupy vymáhania dlhov a iné súvisiace postupy. Všetky kroky súvisiace s týmito praktikami sú upravené v súlade so zákonmi o postupe pri vymáhaní pohľadávok a inými platnými federálnymi a štátnymi zákonmi, aby boli spotrebitelia chránení pred nespravodlivými pôžičkami a negatívnymi skúsenosťami s pôžičkami. Väčšina veriteľov sa netýka vonkajších inkasných agentúr a snaží sa inkasovať dlh prostredníctvom vlastných prostriedkov.

Nezaplatenie a oneskorená platba môžu mať negatívny vplyv na úverovú bonitu dlžníkov a znížiť ich kreditné skóre, pretože veritelia môžu na úverové úrady hlásiť delikvenciu vrátane, ale nielen, spoločností Equifax, Transunion a Experian. V takom prípade sa môžu výsledky nezaplatenia a oneskorenej platby zaznamenať a zostať v úverových správach po stanovenú dobu.

OLD MAN BENCH-min
Payday USA Drobné výplaty v hotovosti
tinypaydayloanbackgroud