Butoni i Klikimit të Huasë për Payday më poshtë

Të gjitha llojet e kredisë janë të mirëseardhura

Farë janë kreditë e vogla të parave të gatshme

tinypaydayloanbackgroud

Tiny Cash Loans është një ofrues që ju lejon të aplikoni për të lidhur huadhënës të shumëfishtë të lidhur në të njëjtën kohë me një aplikim të thjeshtë. Në vend që t'ju huazoni para drejtpërdrejt, Huatë me Paratë e Kredive përdor informacionin tuaj për t'ju gjetur një kredi të përshtatshme në rrjetin e huazuesve afatshkurtër.

Cilat janë përfitimet e kredive të vogla në para?

  • Aplikim i shpejtë dhe i lehtë. Kërkesa kërkon vetëm disa minuta për të përfunduar, duke kërkuar informacione themelore.
  • Shumë huadhënës me një kërkesë. Mos u shqetësoni për plotësimin e aplikacionit pas aplikimit. Kreditë e vogla të parave të gatshme kanë një rrjet të tërë huadhënësish që mund t'ju lidhë potencialisht.
  • Merr paratë tuaja shpejt. Nëse jeni të pranuar për një kredi afatshkurtër dhe e pranoni atë, ju mund të merrni fondet e depozituara në llogarinë tuaj në sa më pak se një ditë pune.
  • Deri në 1,000 dollarë për kredi në ditë, deri në 2,500 dollarë për kredi me këste. Ju nuk jeni ngarkuar asgjë për të përdorur kredi të holla për të gjetur kredi të mundshme afatshkurtra.

Informacion në lidhje me kreditë:

Jo të gjithë huadhënësit mund të japin shuma të kredisë deri në 2,500 dollarë. Shuma maksimale që ju mund të huazoni nga çdo huadhënës përcaktohet nga huadhënësi bazuar në politikat e veta, të cilat mund të ndryshojnë dhe në besueshmërinë tuaj. Koha për të marrë të ardhura nga kredia ndryshon midis huadhënësve, dhe në disa rrethana mund të kërkohet faksim i materialeve të aplikimit dhe dokumenteve të tjera. Dorëzimi i informacionit tuaj në internet nuk garanton se do të miratoheni për një kredi.

Everydo huadhënës ka kushtet dhe kushtet e veta dhe politikën e rinovimit, të cilat mund të ndryshojnë nga huadhënësi në huadhënës. Ju duhet të rishikoni kushtet e huazuesit tuaj dhe politikën e rinovimit para nënshkrimit të marrëveshjes së kredisë. Pagesat e vonuara të huave mund të rezultojnë në tarifa shtesë ose aktivitete mbledhjeje, ose të dyja.

Duke përdorur këtë faqe interneti ose shërbime, ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç, se jeni banor i Shteteve të Bashkuara dhe se nuk jeni banor i ndonjë shteti ku kredia për të cilën po aplikoni është e paligjshme.

Ju mund të keni pyetje në lidhje me kredinë tuaj të payday

  1. Farë është një kredi personale dhe për çfarë mund ta përdor?

Njerëzit marrin kredi personale për të ndihmuar në riparimet e shtëpive, shpenzimet e papritura, blerjet e pushimeve, faturat dhe më shumë. Një kredi e tillë nga një prej huadhënësve tanë mund t'ju ndihmojë të merrni paratë e nevojshme! Pasi të plotësoni formularin tonë në internet, nëse miratohet, ju mund të merrni para të gatshme aq shpejt sa ditën tjetër të punës.

  1. Sa shpejt mund t'i marr paratë?

Ndërsa miratimi me një huadhënës mund të jetë i shpejtë, zakonisht brenda disa minutash, ju ka të ngjarë të merrni paratë tuaja vetëm aq shpejt sa ditën tjetër të punës. Mendoni për procesin si depozitimin e një çeku në llogarinë tuaj bankare, në mënyrë tipike, duhet të prisni të paktën 1 ditë pune përpara se të hapet çeku dhe paratë janë në dispozicion që ju të përdorni nga llogaria juaj.

  1. Si i mbroni intimitetin tim dhe informacionin personal?

Në transmetimin e të dhënave tuaja personale në rrjetin tonë huadhënës, ne sigurojmë sigurinë më të lartë të informacionit tuaj personal. Duke përdorur kriptimin SSL, të dhënat tuaja personale janë të shpërndara në serverët tanë dhe deshifrohen pasi të mbërrijnë në Tiny Cash Loans.

  1. A ka tarifa?

Kreditë e vogla të parave të gatshme nuk u ngarkojnë konsumatorëve asnjë tarifë dhe nuk ka tarifë për të paraqitur informacionin tuaj në internet. Nëse ne jemi në gjendje t'ju lidhim me një hua të një oferte kredie, huadhënësi juaj do t'ju prezantojë me tarifat e sakta dhe normën e interesit të kredisë suaj përpara pranimit tuaj të kredisë. Kreditë e vogla të parave të gatshme nuk janë një huadhënës dhe nuk mund të parashikojnë tarifat dhe interesin e saktë të opsionit të kredisë të paraqitur për ju. Ju nuk keni asnjë detyrim të pranoni kushtet e paraqitura nga huadhënësi.

  1. Përfaqësuesi PRR

Kreditë e vogla të parave të gatshme nuk janë huadhënës dhe nuk japin kredi personale, por u referohen konsumatorëve huadhënësve që mund të japin kredi të tilla. Kreditë e vogla të parave të gatshme nuk janë në gjendje t'ju furnizojnë me një Prill të saktë (Shkalla Vjetore e Përqindjes) që do t'ju paguhet nëse jeni aprovuar për një kredi. APR-të ndryshojnë në bazë të informacionit të siguruar nga ju në kërkesën tuaj të huasë dhe huadhënësin tuaj. Do t'ju jepet RVV, tarifat e huasë dhe kushte të tjera nga huadhënësi juaj nëse ne jemi në gjendje t'ju lidhim me një huadhënës dhe ju ridrejtoheni në marrëveshjen tuaj të huasë në procesin e kërkesës së kredisë. Kreditë e vogla të parave të gatshme nuk kanë asnjë kontroll ose njohuri mbi detajet e huasë midis jush dhe huadhënësit tuaj. Nëse paraqiteni një ofertë kredie, do të keni mundësinë të rishikoni kushtet e kredisë, të cilat mund të aprovoni ose refuzoni.

Kushte të përgjithshme

Një kredi personale është një kredi afatmesme me një normë fikse të interesit që paguhet në pagesa të barabarta mujore dhe zakonisht është e kufizuar në 24 muaj. Ofertat e huasë dhe pranueshmëria varen nga profili juaj i kredisë. Huadhënësit tanë mund t'ju ndihmojnë të merrni sa më shumë $ 2,500 në varësi të huadhënësit, gjendjen tuaj dhe gjendjen tuaj financiare.

Pronari dhe operatori i tinycashloans.com nuk është një huadhënës dhe nuk është i përfshirë në marrjen e vendimeve të kredisë të lidhura me huazimin ose bërjen e ofertave për hua. Në vend të kësaj, faqja e internetit është krijuar vetëm për një shërbim që përputhet, i cili u mundëson përdoruesve të kontaktojnë me huadhënësit dhe palët e treta. Uebsajti nuk ngarkon asnjë tarifë për shërbimin e tij, as nuk detyron ndonjë përdorues të fillojë kontakte me ndonjë nga huadhënësit ose palët e treta ose të pranojë ndonjë produkt ose shërbim kredie të ofruar nga huadhënësit. Të gjitha të dhënat në lidhje me produktet e huasë personale dhe industrinë janë paraqitur në faqen e internetit vetëm për qëllime informacioni. tinycashloans.com nuk miraton ndonjë huadhënës të veçantë, as nuk përfaqëson ose është përgjegjës për veprimet ose mosveprimet e huadhënësve. tinycashloans.com nuk mbledh, ruan ose nuk ka qasje në informacionin në lidhje me tarifat dhe tarifat që lidhen me huadhënësit kontaktues dhe / ose ndonjë produkt kredie. Kreditë personale online nuk janë në dispozicion në të gjitha shtetet. Jo të gjithë huadhënësit në rrjet mund të japin kredi deri në 3,000 dollarë. tinycashloans.com nuk mund të garantojë që përdoruesi i faqes së internetit të zgjidhet nga ndonjë huadhënës ose për ndonjë produkt kredie, do të përputhet me një huadhënës, ose nëse përputhet, do të marrë një ofertë kredie personale me kushtet e kërkuara në formën në internet. Huadhënësit mund të kenë nevojë të kryejnë kontrollin e kredisë përmes një ose më shumë zyrave të kreditit, duke përfshirë por jo të kufizuar në zyrat kryesore të kredisë në mënyrë që të përcaktojnë besueshmërinë e kredisë dhe fushëveprimin e produkteve të kredisë për të ofruar. Huadhënësit në rrjet mund të kenë nevojë të kryejnë verifikime shtesë, duke përfshirë por pa u kufizuar në numrin e sigurimeve shoqërore, numrin e patentë shoferit, letërnjoftimin kombëtar ose dokumentet e tjera të identifikimit. Kushtet dhe qëllimet e produkteve të huasë ndryshojnë nga huadhënësi në huadhënës dhe mund të varen nga faktorë të shumtë, duke përfshirë por jo të kufizuar në gjendjen e qëndrimit dhe gjendjen e kredisë së aplikantit, si dhe nga termat e përcaktuar nga secili huadhënës individualisht.

Përfaqësuesi i PRR-së

Prill (Shkalla Vjetore e Përqindjes) është norma e kredisë e llogaritur për termin vjetor. Meqenëse tinycashloans.com nuk është një huadhënës dhe nuk ka asnjë informacion në lidhje me termat dhe detajet e tjera të produkteve të kredisë personale të ofruara nga huadhënësit individualisht, tinycashloans.com nuk mund të sigurojë APR-në e saktë të ngarkuar për çdo produkt kredie të ofruar nga huadhënësit. APR ndryshojnë shumë nga huadhënësi në huadhënës, nga shteti në shtet dhe varen nga faktorë të shumtë, duke përfshirë por jo të kufizuar në gjendjen e kredisë së një aplikanti. Pagesat shtesë që lidhen me ofertën e kredisë, përfshirë por jo kufizuar në tarifat e origjinës, pagesën me vonesë, tarifat jo-pagese dhe gjobitjet, si dhe veprimet jo-financiare, siç është raportimi i pagesave të vonuara dhe veprimet e mbledhjes së borxheve, mund të zbatohen nga huadhënësit . Këto veprime financiare dhe jo-financiare nuk kanë asnjë lidhje me tinycashloans.com, dhe tinycashloans.com nuk ka asnjë informacion që rifiton çfarëdo veprimesh që mund të ndërmerren nga huadhënësit. Të gjitha akuzat dhe veprimet financiare dhe jo-financiare duhet të shpalosen në çdo marrëveshje të veçantë të huasë në një mënyrë të qartë dhe transparente. APR llogaritet si tarifë vjetore dhe nuk është një tarifë financiare për një produkt kredie personale.

Implikimet e pagesës së vonë

Rekomandohet shumë të kontaktoni huadhënës nëse pritet pagesa e vonuar ose konsiderohet e mundur. Në këtë rast, tarifat dhe pagesa të vonuara mund të nënkuptohen. Rregulloret federale dhe shtetërore përcaktohen për rastet e pagesës me vonesë dhe mund të ndryshojnë nga rasti në rast. Të gjitha detajet në lidhje me procedurat dhe kostot e lidhura me pagesa të vona janë shpalosur në marrëveshjen e huasë dhe duhet të rishikohen para nënshkrimit të ndonjë dokumenti të lidhur.

Implikimet e mos pagesës

Ndëshkimet financiare dhe jo-financiare mund të nënkuptohen në rastet e mos pagesës ose pagesës së humbur. Tarifat dhe tarifat e tjera financiare për pagesa të vonuara duhet të shpalosen në marrëveshjen e huasë. Veprimet shtesë që lidhen me mospagimin, siç janë përtëritjet, mund të nënkuptohen me pëlqimin e dhënë. Kushtet e rinovimit duhet të shpalosen në secilën marrëveshje kredie individualisht. Mund të aplikohen tarifa shtesë dhe tarifa që lidhen me rinovimin.

Praktikat e mbledhjes së borxheve dhe procedurat e tjera të lidhura mund të kryhen. Të gjitha veprimet në lidhje me këto praktika janë rregulluar në rregulloret e Ligjit për mbledhjen e borxheve të ndershme dhe ligje të tjera të zbatueshme federale dhe shtetërore në mënyrë që të mbrojnë konsumatorët nga huazimi i padrejtë dhe përvoja e huazimit negativ. Shumica e huadhënësve nuk i referohen agjencive të mbledhjes së jashtme dhe përpiqen të mbledhin borxhin përmes mjeteve të brendshme.

Mos pagesa dhe pagesa e vonuar mund të kenë ndikim negativ në gjendjen e kredisë së huamarrësit dhe të minimizojnë rezultatet e tyre të kredisë, pasi huadhënësit mund të raportojnë delikuencë në zyrat e kreditit, duke përfshirë por jo të kufizuar në Equifax, Transunion dhe Experian. Në këtë rast, rezultatet e mospagimit dhe pagesa të vonuara mund të regjistrohen dhe të mbeten në raporte kredie për kohën e caktuar.

NJERIU I VJETR-min
Huadhënie kredi të paguara të holla në USA
tinypaydayloanbackgroud