Khoản vay tiền mặt nhỏ là gì

tinypaydayloanbackgroud

Tiny Cash Loans là nhà cung cấp cho phép bạn đăng ký để được kết nối nhiều người cho vay cùng một lúc với một ứng dụng đơn giản. Thay vì cho bạn vay tiền trực tiếp, Tiny Cash Loans sử dụng thông tin của bạn để tìm cho bạn một khoản vay phù hợp trong mạng lưới các công ty cho vay ngắn hạn.

Những lợi ích của các khoản vay tiền mặt nhỏ là gì?

  • Ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng. Ứng dụng chỉ mất vài phút để hoàn thành, yêu cầu thông tin cơ bản.
  • Nhiều người cho vay với một ứng dụng. Đừng lo lắng về việc điền đơn sau khi nộp đơn. Khoản vay tiền mặt nhỏ có toàn bộ mạng lưới người cho vay có khả năng kết nối bạn với.
  • Nhận tiền của bạn nhanh chóng. Nếu bạn được chấp nhận cho một khoản vay ngắn hạn và chấp nhận nó, bạn có thể nhận được tiền được gửi vào tài khoản của mình sau ít nhất một ngày làm việc.
  • Lên đến 1,000 đô la cho các khoản vay trong ngày, lên tới 2,500 đô la cho các khoản vay trả góp. Bạn không phải trả bất cứ điều gì để sử dụng các khoản vay tiền mặt nhỏ để tìm các khoản vay ngắn hạn tiềm năng.

Thông tin về các khoản vay:

Không phải tất cả những người cho vay có thể cung cấp số tiền cho vay lên tới $ 2,500. Số tiền tối đa bạn có thể vay từ bất kỳ người cho vay nào được xác định bởi người cho vay dựa trên chính sách của chính họ, có thể thay đổi và dựa trên uy tín tín dụng của bạn. Thời gian nhận tiền cho vay khác nhau giữa các bên cho vay và trong một số trường hợp có thể yêu cầu fax tài liệu ứng dụng và các tài liệu khác. Gửi thông tin của bạn trực tuyến không đảm bảo rằng bạn sẽ được chấp thuận cho vay.

Mỗi người cho vay có các điều khoản và điều kiện riêng và chính sách gia hạn, có thể khác nhau từ người cho vay với người cho vay. Bạn nên xem lại các điều khoản và chính sách gia hạn của người cho vay trước khi ký hợp đồng cho vay. Thanh toán chậm các khoản vay có thể dẫn đến phí bổ sung hoặc các hoạt động thu nợ, hoặc cả hai.

Bằng cách sử dụng trang web hoặc dịch vụ này, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất 18 tuổi, rằng bạn là cư dân Hoa Kỳ và bạn không phải là cư dân của bất kỳ tiểu bang nào mà khoản vay bạn đang đăng ký là bất hợp pháp.

Bạn có thể có câu hỏi về khoản vay Payday của bạn

  1. Khoản vay cá nhân là gì và tôi có thể sử dụng nó để làm gì?

Mọi người nhận được các khoản vay cá nhân để giúp sửa chữa nhà, chi phí bất ngờ, mua sắm trong kỳ nghỉ, hóa đơn, và nhiều hơn nữa. Khoản vay như vậy từ một trong những người cho vay của chúng tôi có thể giúp bạn có được tiền mặt bạn cần! Khi bạn điền vào biểu mẫu của chúng tôi trực tuyến, nếu được chấp thuận, bạn có thể nhận tiền mặt nhanh như ngày làm việc tiếp theo.

  1. Làm thế nào nhanh chóng tôi có thể nhận được tiền?

Mặc dù phê duyệt với người cho vay có thể nhanh chóng, thường trong vòng vài phút, bạn có thể sẽ chỉ nhận được tiền mặt của mình nhanh như ngày làm việc tiếp theo. Hãy nghĩ về quy trình như gửi séc vào tài khoản ngân hàng của bạn, thông thường, bạn phải đợi ít nhất 1 ngày làm việc trước khi séc bị xóa và tiền có sẵn để bạn sử dụng từ tài khoản của mình.

  1. Làm thế nào để bạn bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân của tôi?

Khi truyền dữ liệu cá nhân của bạn đến mạng cho vay của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo an toàn hàng đầu cho thông tin cá nhân của bạn. Sử dụng mã hóa SSL, dữ liệu cá nhân của bạn được sắp xếp theo tuyến đến các máy chủ của chúng tôi và được giải mã khi nó đến các khoản vay tiền mặt nhỏ.

  1. Có mất phí không?

Khoản vay tiền mặt nhỏ không tính phí cho người tiêu dùng và không mất phí để gửi thông tin của bạn trực tuyến. Nếu chúng tôi có thể kết nối bạn với một đề nghị cho vay dưới dạng người cho vay, người cho vay của bạn sẽ cung cấp cho bạn các khoản phí và lãi suất chính xác của khoản vay trước khi bạn chấp nhận khoản vay. Khoản vay tiền mặt nhỏ không phải là người cho vay và không thể dự đoán chính xác phí và lãi của tùy chọn cho vay được trình bày cho bạn. Bạn không có nghĩa vụ phải chấp nhận các điều khoản được trình bày cho bạn bởi người cho vay.

  1. Đại diện APR

Khoản vay tiền mặt nhỏ không phải là người cho vay và không cung cấp các khoản vay cá nhân mà chỉ giới thiệu người tiêu dùng đến những người cho vay có thể cung cấp các khoản vay như vậy. Khoản vay tiền mặt nhỏ không thể cung cấp cho bạn một APR chính xác (Tỷ lệ phần trăm hàng năm) mà bạn sẽ bị tính phí nếu bạn được chấp thuận cho vay. APR thay đổi tùy theo thông tin do bạn cung cấp trong yêu cầu cho vay và người cho vay của bạn. Bạn sẽ được người cho vay cung cấp APR, phí cho vay và các điều khoản khác nếu chúng tôi có thể kết nối bạn với người cho vay và bạn được chuyển hướng đến hợp đồng cho vay trong quá trình yêu cầu vay. Các khoản vay tiền mặt nhỏ không có sự kiểm soát hoặc kiến ​​thức về các chi tiết cho vay giữa bạn và người cho vay của bạn. Nếu bạn được cung cấp một đề nghị cho vay, bạn sẽ có tùy chọn để xem xét các điều khoản của khoản vay, mà bạn có thể phê duyệt hoặc từ chối.

Disclaimer

Khoản vay cá nhân là khoản vay trung hạn với lãi suất cố định được hoàn trả trong các khoản thanh toán hàng tháng bằng nhau và thường được giới hạn trong 24 tháng. Ưu đãi cho vay và đủ điều kiện phụ thuộc vào hồ sơ tín dụng cá nhân của bạn. Người cho vay của chúng tôi có thể giúp bạn kiếm được tới 2,500 đô la tùy thuộc vào người cho vay, tiểu bang và tình hình tài chính của bạn.

Chủ sở hữu và nhà điều hành của tinycashloans.com không phải là người cho vay và không tham gia vào việc đưa ra các quyết định tín dụng liên quan đến việc cho vay hoặc đưa ra các đề nghị cho vay. Thay vào đó, trang web chỉ được thiết kế cho một dịch vụ phù hợp, cho phép người dùng liên hệ với người cho vay và bên thứ ba. Trang web này không tính bất kỳ khoản phí nào cho dịch vụ của mình và cũng không bắt buộc bất kỳ người dùng nào bắt đầu liên hệ với bất kỳ người cho vay hoặc bên thứ ba nào hoặc chấp nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cho vay nào được cung cấp bởi người cho vay. Tất cả các dữ liệu liên quan đến các sản phẩm cho vay cá nhân và ngành công nghiệp được trình bày trên trang web cho mục đích thông tin. tinycashloans.com không xác nhận bất kỳ người cho vay cụ thể nào, cũng không đại diện hoặc chịu trách nhiệm cho các hành động hoặc không hành động của người cho vay. tinycashloans.com không thu thập, lưu trữ hoặc có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến các khoản phí và lệ phí liên quan đến người cho vay liên hệ và / hoặc bất kỳ sản phẩm cho vay nào. Cho vay cá nhân trực tuyến không có sẵn ở tất cả các tiểu bang. Không phải tất cả những người cho vay trong mạng có thể cung cấp khoản vay lên tới $ 3,000. tinycashloans.com không thể đảm bảo rằng người dùng của trang web sẽ được lựa chọn bởi bất kỳ người cho vay hoặc cho bất kỳ sản phẩm cho vay nào, sẽ được kết hợp với người cho vay, hoặc nếu phù hợp, sẽ nhận được một đề nghị cho vay cá nhân theo các điều khoản được yêu cầu trong biểu mẫu trực tuyến. Người cho vay có thể cần thực hiện kiểm tra tín dụng thông qua một hoặc nhiều phòng tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các văn phòng tín dụng lớn để xác định độ tin cậy tín dụng và phạm vi của các sản phẩm tín dụng sẽ cung cấp. Người cho vay trong mạng có thể cần thực hiện các xác minh bổ sung, bao gồm nhưng không giới hạn ở số an sinh xã hội, số bằng lái xe, ID quốc gia hoặc các tài liệu nhận dạng khác. Các điều khoản và phạm vi của các sản phẩm cho vay khác nhau từ người cho vay đến người cho vay và có thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở trạng thái cư trú và trạng thái tín dụng của người nộp đơn, cũng như các điều khoản được xác định bởi từng người cho vay.

Đại diện APR

APR (Tỷ lệ phần trăm hàng năm) là tỷ lệ cho vay được tính cho thời hạn hàng năm. Vì tinycashloans.com không phải là người cho vay và không có thông tin liên quan đến các điều khoản và chi tiết khác của các sản phẩm cho vay cá nhân được cung cấp bởi cá nhân cho vay, tinycashloans.com không thể cung cấp APR chính xác cho bất kỳ sản phẩm cho vay nào được cung cấp bởi người cho vay. Các APR thay đổi rất nhiều từ người cho vay sang người cho vay, tiểu bang này sang tiểu bang khác và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn trong tình trạng tín dụng của người nộp đơn. Các khoản phí bổ sung liên quan đến ưu đãi cho vay, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí xuất xứ, thanh toán trễ, phí không thanh toán và hình phạt, cũng như các hành động phi tài chính, như báo cáo thanh toán trễ và các hành động đòi nợ, có thể được áp dụng bởi người cho vay . Những hành động tài chính và phi tài chính này không liên quan gì đến tinycashloans.com và tinycashloans.com không có thông tin lấy lại bất kỳ hành động nào có thể được thực hiện bởi những người cho vay. Tất cả các chi phí và hành động tài chính và phi tài chính sẽ được tiết lộ trong bất kỳ thỏa thuận cho vay cụ thể nào một cách rõ ràng và minh bạch. APR được tính là phí hàng năm và không phải là phí tài chính cho sản phẩm cho vay cá nhân.

Hàm ý thanh toán trễ

Rất khuyến khích liên hệ với người cho vay nếu dự kiến ​​thanh toán chậm hoặc có thể xem xét. Trong trường hợp này, phí và lệ phí thanh toán trễ có thể được ngụ ý. Các quy định của liên bang và tiểu bang được xác định cho các trường hợp thanh toán trễ và có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp. Tất cả các chi tiết liên quan đến các thủ tục và chi phí liên quan đến thanh toán trễ được tiết lộ trong hợp đồng cho vay và cần được xem xét trước khi ký bất kỳ tài liệu liên quan nào.

Hàm ý không thanh toán

Hình phạt tài chính và phi tài chính có thể được ngụ ý trong các trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán bị bỏ lỡ. Phí và các khoản phí tài chính khác cho việc thanh toán trễ sẽ được tiết lộ trong hợp đồng cho vay. Các hành động bổ sung liên quan đến việc không thanh toán, chẳng hạn như gia hạn, có thể được ngụ ý khi có sự đồng ý. Các điều khoản gia hạn sẽ được tiết lộ trong từng hợp đồng cho vay. Phí và lệ phí bổ sung liên quan đến đổi mới có thể được áp dụng.

Thực hành thu nợ và các thủ tục liên quan khác có thể được thực hiện. Tất cả các hành động liên quan đến các thực tiễn này được điều chỉnh theo các quy định của Đạo luật thực hành đòi nợ công bằng và các luật liên bang và tiểu bang hiện hành khác để bảo vệ người tiêu dùng khỏi cho vay không công bằng và kinh nghiệm vay tiêu cực. Phần lớn những người cho vay không đề cập đến các cơ quan thu nợ bên ngoài và cố gắng thu nợ thông qua các phương tiện nội bộ.

Không thanh toán và thanh toán trễ có thể có tác động tiêu cực đến tình trạng tín dụng của người vay và hạ thấp điểm tín dụng của họ, vì những người cho vay có thể báo cáo nợ cho các văn phòng tín dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Equachus, Transunion và Experian. Trong trường hợp này, kết quả của việc không thanh toán và thanh toán trễ có thể được ghi lại và lưu lại trong các báo cáo tín dụng trong khoảng thời gian xác định.

o MAN MANCHCH-phút
Payday USA Khoản vay thanh toán bằng tiền mặt nhỏ
tinypaydayloanbackgroud